copolimerització

f
Química

polimerització d’addició de dos o més monòmers diferents.