copte
| copta

f
m
Cristianisme
Etnografia

Nom que a l’alta edat mitjana es donà a la població d’Egipte i que és aplicat actualment als cristians egipcis.

Derivat de l’àrab qubt (corrupció del mot grec αιγύπτιος), el terme fou aplicat pels conqueridors musulmans del segle VII a la població egípcia, composta principalment pels descendents de l’antic Egipte i per un cert percentatge d’element grec i romà, resta de les darreres invasions. Els coptes, que aleshores eren pràcticament tots cristians monofisites, adoptaren lentament i per força la religió de l’islam. D’ençà d’aleshores, el terme serví per a denominar tant els cristians egipcis adscrits a l'Església copta com als cristians egipcis de totes les confessions.