corda

f
Tecnologia

La part propulsora del mecanisme d’un rellotge, constituïda per una tira d’acer enrotllada en el tambor (molla real); en produir-se’n la distensió, provoca el moviment del rellotge.

Primitivament consistia en una cordeta o cadeneta enrotllada en un corró, que es desenrotllava per l’acció d’un pes.