corda

f
Música

Fil cilíndric de determinats instruments la vibració del qual en produeix el so.

Les matèries utilitzades són el fil metàl·lic, la tripa torçuda, recoberta de seda o de filferro en hèlice.