cordó litoral

m
Geomorfologia
Hidrografia

Acumulació de sorra, còdols i llim disposada paral·lelament a la línia de costa.

Són formats per l’acció combinada de les ones, les marees i els corrents marins, principalment a les costes baixes, on no poden ésser arrossegats fins al fons de la mar els materials resultants de l’erosió de la costa o els procedents d’un corrent fluvial que hi desguassi a prop. Sovint, el creixement dels cordons litorals pot arribar a tancar les masses d’aigua, amb formacions, aleshores, de llacunes litorals i albuferes, com passa a València o a Castelldefels (Baix Llobregat) (barra, fletxa litoral, tómbol).