Corneli

(?, segle III — ?, segle III)

Papa (251-253).

Fou elegit pels partidaris de concedir indulgència als apòstates, moviment iniciat per Calixt I. La minoria partidària del rigorisme elegí pel seu compte el prevere Novacià, però el cisma s’afeblí quan Cebrià, bisbe de Cartago, es posà al costat de Corneli. Fou desterrat per Deci. La seva festa se celebra el 18 de setembre.