coronell

m
Heràldica

Corona realçada amb fulles d’acant, api, flors de lis o creus patés i que serveix per a timbrar escuts d’armes.