corral

corral (es)
farmyard (en)
m

Corral

(CC0)

Pati clos immediat a la casa, a cel obert, totalment o en part, destinat a tenir-hi el bestiar, amb departaments per als porcs, conills (conillar), gallines (galliner amb ponedors), coloms (colomar amb nials), etc.