cors

m
Jocs

Un dels quatre colls de les cartes franceses, que es distingeix pels cors que duen gravats.