cort comtal

cúria comtal
f
Història

Conjunt de consellers i òrgan de govern d’un comte.

A Catalunya, com a derivació de la cúria règia franca, començà a funcionar una cort comtal vers l’any 1000 entorn del comte Ramon Borrell. D’aquestes corts de consellers nasqueren els primers usatges amb valor judiciari i que sancionaven situacions de fet. Prengueren força legal per decisió del comte rei Ramon Berenguer IV amb la compilació oficial dels usatges. De la cort comtal barcelonina derivaren, al començament del s XIII, la cort general (o corts) i, a la fi del segle, l'audiència reial.