Corts Generals

Òrgan legislatiu de l’Estat espanyol creat per la Llei de Reforma Política del 1976.

És format per dues cambres; el Congrés dels Diputats i el senat .