Cosmic Background Explorer

COBE (sigla)

Satèl·lit de la NASA destinat a estudiar la radiació de fons romanent del big-bang que donà origen a l’Univers actual.

Llançat al final del 1989, la seva troballa més espectacular ha estat la d’unes inhomogeneïtats que devien sorgir 300.000 anys després del big-bang i que han donat nou suport a aquesta teoria.