cossier

m
Folklore

Cadascun dels balladors d’una dansa tradicional mallorquina anomenada ball dels cossiers , esmentada ja al sXVI, que fou molt popular durant el Barroc.

A més dels sis cossiers, disfressats generalment amb vestits adornats amb llaços de colors i cascavells i capells amb flors, hi participava la dama (noi disfressat), que la presidia, i un o uns quants dimonis . Les diverses melodies, pròpies de cada localitat, s’acompanyaven amb flabiols, tamborins i, antigament, xeremies, i sovint amb cançons. Hom la dansava en festivitats religioses: a la processó al voltant de la imatge del sant, també dins les esglésies a l’ofertori de la missa major, etc. Fins a època recent era ballada a Manacor (on un dels ballets, el ball dels broquers , és molt similar al ball de bastons) i a Alaró, i encara ho és a Algaida i a Montuïri.