cost

coste (es), cost (en)
m
Economia

Representació de les corbes de cost: CM, cost mitjà; CMA, cost marginal; CMF, cost mitjà fix; CMV, cost mitjà variable

Valor dels recursos escassos emprats en la producció o en la distribució d’un bé o servei.

Hom parla de cost fix i variable. El primer es refereix al cost dels factors fixos (capital, maquinària, etc) que intervenen en un procés productiu. I bé que, a llarg termini, tots els costs són variables, hom només inclou sota aquest tipus de cost les despeses dels factors productius que, a curt termini, varien la quantitat segons la producció (per exemple, primeres matèries, retribució a la força de treball, etc.).