covar

tr

Preparar (alguna cosa) detingudament sense manifestar-la fins que en sigui el moment oportú.