crac

crack (en)
m
Farmàcia

En l’argot de la droga, derivat de la cocaïna, en forma de cristalls i violentament tòxic, per a ésser fumat.