creacionisme

m
Religió
Filosofia

Doctrina que sosté la intervenció directa i immediata de Déu en la creació de cada ànima humana.

És oposada a diverses teories, com les del traducianisme, generacionisme i emanatisme, o a la d’una preexistència eterna , compartides per alguns del antics pensadors cristians (foren seguidors de la darrera, per exemple, Orígenes i Nemesi).