cresta neural

f
Zoologia

Grup de cèl·lules que formen una elevació del tub neural de l’embrió i originen els ganglis nerviosos.