Creusa

Κρέοψσα (el)

Personatge de la mitologia i la literatura gregues.

Filla de Creont, rei de Corint, i promesa de Jasó. Morí en encendre-se-li un vestit fetillat que, engelosida, li havia regalat Medea, primera muller de Jasó.