criptologia

f

Disciplina científica que es dedica a l’estudi de l’escriptura secreta, és a dir, que estudia els missatges que, processats d’una determinada manera, es converteixen en difícils o impossibles de llegir entitats no autoritzades.

Amb l’aparició de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació i l’ús massiu de les comunicacions digitals, s’ha produït un nombre creixent de problemes de seguretat. L’objectiu de la criptologia s’ha generalitzat per a estudiar les tècniques que s’encarreguen de proporcionar seguretat de la informació. Els camps en què es divideix la criptologia són la criptografia, la criptoanàlisi, l’esteganografia i l’estegoanàlisi.