CriteriaCaixa

Societat hòlding d’inversions no cotitzada que gestiona el patrimoni de la Fundació Bancària “la Caixa”, de la qual forma part.

Fundada l’any 2000 per la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona amb el nom de Criteria CaixaHolding, en formava part Criteria CaixaCorp, societat creada la dècada de 1990 que agrupava la cartera de participacions estratègiques del grup. El 2007, any que començà a cotitzar en borsa, comprenia Repsol YPF, Naturgy, AbertisTelefónica, i Aigües de Barcelona (Agbar), entre d’altres. Arran dels canvis impulsats des del govern espanyol a instàncies de la Comissió Europea sobre el sector de les caixes d’estalvis, el 2011 Criteria CaixaCorp restà integrada a CaixaBank, nova entitat bancària de la Caixa d’Estalvis i Pensions.

A mitjan 2014 restà definida l’estructura del grup, amb la segregació de CaixaBank, dedicada a la banca minorista, les assegurances i la banca internacional; Criteria CaixaHolding, dedicada a les participacions empresarials, i la Fundació Bancària “la Caixa”, que es fa càrrec de l’obra social i de la qual depenen les dues anteriors. Al seu torn, CriteriaCaixa finança amb els dividends obtinguts de les societats participades les activitats de l’Obra Social. L’octubre del 2015 Criteria CaixaHolding passà a denominar-se CriteriaCaixa.

Després de la venda de les participacions d’Abertis i Repsol (2018) i reduïda la de Telefónica a poc més del 2%, l’any 2019 CriteriaCaixa s’estructurava en tres pilars: la cartera bancària constituïda per CaixaBank, la participació al grup Bea, amb seu a Hong Kong i a la societat de serveis financers Imbursa, amb seu a Mèxic; la cartera industrial formada per Naturgy, l’empresa de telecomunicacions Cellnex i la companyia Suez de gestió d’Aigües de Barcelona, i el tercer pilar, el negoci immobiliari (InmoCaixa).