CaixaBank

Banc constituït el juny del 2011.

Té l’origen en la societat inversora Criteria CaixaCorp, participada en el 80% per la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona. Fou el primer banc creat per una caixa d’estalvis en el marc de reorganització del sistema d’entitats financeres de l’Estat espanyol que es produí arran de la crisi iniciada l’any 2008.

A diferència de Criteria CaixaCorp, la nova entitat no manté les participacions industrials, llevat de Repsol i Telefónica (des del 2010, Movistar), i sí que manté una participació majoritària en les asseguradores VidaCaixa i Caixa Vida, mentre que poc abans de constituir-se vengué el 80% de les participacions de la mútua Adeslas.

El setembre del 2011 arribà a un acord amb el Banc de la Petita i Mitjana Empresa (Bankpime), al qual adquirí tot el negoci bancari, valorat en uns 1.200 milions d’euros, que incloïa la cartera d’inversió creditícia, la gestora de fons i els dipòsits dels clients, a més de la xarxa d’oficines.

El març del 2012 absorbí l’entitat andalusa Banca Cívica, amb la qual cosa passà del quart al primer lloc de l’Estat per volum d’actius, amb 342.000 milions d’euros. El novembre del mateix any, el Fons de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB) traspassà el Banc de València a CaixaBank pel preu simbòlic d’un euro, i la fusió quedà formalitzada el juny del 2013. 

El gener del 2015 formalitzà l’adquisició del negoci de banca minorista, gestió de patrimonis i banca corporativa de Barclays Bank a l’Estat espanyol, per valor de 820 milions d’euros.

El gener del 2017 llençà una OPA a l’entitat portuguesa Banco Português de Investimento (BPI), acceptada al febrer, de manera que CaixaBank passà a controlar el 45,5% del capital del BPI, control que arribà a ser del 100% el 2018.

El setembre del 2020 s’aprovà la fusió de CaixaBank i Bankia, que culminà el 26 de març de 2021. En el banc resultant de la fusió, el més gran de l’Estat espanyol, amb 20 milions de clients i 623.800 milions d’euros en actius totals, el pes de Bankia representa vora el 25%, enfront del 75% de CaixaBank. 

CaixaBank ha creat iniciatives com AgroBank (2014), una línia de negoci especialitzada en el negoci agrari, HolaBank (2015), dirigida a clients internacionals residents fora de territori espanyol, i ImaginBank (2016), per operar exclusivament amb telèfons mòbils.

L’1 de juliol de 2011 començà a cotitzar en borsa. L’entitat ha estat presidida per Isidre Fainé (2011-16), Jordi Gual (2016-21) i José Ignacio Goirigolzarri (des del 2021). La seu inicialment estigué establerta a Barcelona, tot i que al final del 2017 la seu social fou traslladada a València, mentre que a Barcelona es mantingué la seu operativa. Arran de la fusió amb Bankia, s’establirà una nova seu operativa a Madrid.