cromodinàmica

cromodinàmica quàntica, QCD (en sigla), quantum chromodynamics (en)

f
Física

Teoria quàntica de les interaccions fortes, en la qual els quarks carregats amb color bescanvien gluons; presenta analogies amb l’electrodinàmica quàntica (QED) en la qual les partícules carregades elèctricament bescanvien fotons en la interacció electromagnètica.