cromoplast

m
Botànica

Plast que conté solament pigments no assimiladors.

Els pigments grocs o vermells (generalment carotenoides) de les plantes són en els cromoplasts. Aquests deriven de cloroplasts o d’amiloplasts, o bé de plastidis d’estructura més simple (proplasts a mig desenvolupar), que acumulen gotetes de lípids i de carotenoides entre les lamel·les, les quals es deformen i entren sovint en regressió.