cuc de terra

m
Helmintologia

Cuc de terra

Tanja-Tiziana Burdi - Fotolia.com

Qualsevol anèl·lid oligoquet, en especial els que pertanyen als gèneres Allolobophora, Lumbricus, Megascolides i Pheretima.

Els cucs de terra tenen el cos allargat, cilíndric, que s’adapta molt bé a llur vida subterrània. Fan galeries verticals i horitzontals i s’alimenten de les partícules orgàniques de la terra que ingereixen en gran quantitat, de tal manera que porten a terme una doble missió en benefici de l’estructuració i el condicionament del sòl: esponjament mecànic per una banda, cosa que el fa més permeable als gasos, i enriquiment químic per una altra, ja que la terra que ha passat per llurs tubs digestius incorpora el nitrogen anteriorment present en la matèria orgànica edàfica. De nit surten a la superfície, puix que l’atmosfera és més humida i això els facilita la respiració; en arribar l’hivern, resten al fons de les galeries. El cuc de terra vermell o cuc vermell (Lumbricus rubellus) és una espècie californiana criada, com a font de proteïnes per a l’alimentació animal, a partir de matèria orgànica residual (escombraries, femtes, etc), l’eliminació de la qual, altrament, li és encomanada com a mineralitzador vivent.