cuculla

f

Part superior de forma aguda, generalment cònica, d’un edifici o de qualsevol obra de construcció.