cúrling

curling (en)
m
Altres esports d’hivern

Disputat entre dos equips de quatre jugadors, consisteix a llançar unes pedres planes de 15 kg, proveïdes d’una nansa, per tal de fer-les lliscar sobre el glaç fins a un cercle (house), al centre del qual hi ha una bitlla (dolly).