cursiva

f
adj
Disseny i arts gràfiques

Dit del caràcter d’impremta amb l’ull inclinat d’esquerra a dreta.

Hom l’utilitza sovint per a destacar algunes paraules en un text en rodona. També rep el nom de lletra itàlica.