curtcircuit

m
Electrònica i informàtica

Fenomen provocat per la connexió voluntària o accidental de dos punts d’un circuit, entre els quals hi ha una diferència de potencial, mitjançant un conductor d’impedància molt petita.

Es caracteritza, doncs, pel pas d’un corrent d’intensitat molt elevada (a través del conductor), que produeix una gran quantitat de calor. Per a la protecció contra els curtcircuits hom empra diversos dispositius, com fusibles, disjuntors, relés tèrmics, etc.