D’Ací i d’Allà

Portada de D’Ací i d’Allà de l’any 1929 anunciant l’Exposició Internacional de Barcelona

© Fototeca.cat

Magazín publicat a Barcelona (1918 ­ juny del 1936).

Aparegué mensualment fins el desembre del 1931. Després d’una interrupció de cinc mesos, tornà a sortir com a trimestral. Fou dirigit per Josep Carner (1918), Ignasi Folch i Torres (1919-24) i Carles Soldevila. Vinculat a l’Editorial Catalana, el 1924 se'n féu càrrec Antoni López i Llausàs. L’àmplia llista d’escriptors i d’il·lustradors que hi col·laboraren revela l’eclecticisme intel·lectual i polític de la revista. El relleu de les fotografies, dels gravats i l’atenció a l’actualitat general li donaren un estil europeu. Des del 1932 s’hi accentuà el caire de modernitat: més importància a la imatge i al color, a les planes publicitàries, a l’exotisme; es destaca el número especial sobre l’art d’avantguarda (hivern del 1934).