dadà

m
Art
Literatura

Nom adoptat a l’atzar per Hugo Ball, Richard Huelsenbeck, Hans Arp i Tristan Tzara (Zuric, 1916) per a designar el corrent estètic que també és conegut per dadaisme .

Designà, a més, una revista i una galeria (1916).