Dalmau Moner

(Santa Coloma de Farners, Selva, 1291 — Girona, Gironès, 1341)

Eremita.

Féu estudis a Girona i a Montpeller. Entrà al convent dominicà de Girona, d’on fou lector de lògica, però renuncià el càrrec i es retirà a fer penitència i vida eremítica a la cova de Marsella; reclamat al convent a causa de la manca de salut, es retirà de nou en una cova propera a Girona, on es lliurà a grans mortificacions fins a la mort, després de la qual fou venerat com a sant i beatificat per Innocenci XIII. La seva festa se celebra el 25 de setembre.