Daniel Kahneman

(Tel-Aviv, 1934)

Economista nord-americà d’origen israelià.

Estudià psicologia i matemàtiques a la Universitat Hebraica de Jerusalem i l’any 1961 es doctorà en psicologia a la Universitat de Berkeley. Docent a les universitats de Berkeley, Cambridge, Harvard i Princeton, on és professor de psicologia des del 1993, rebé el premi Nobel d’economia l’any 2002 per l’aplicació dels mètodes de la psicologia a la ciència econòmica. Demostrà que, en situacions d’inseguretat, les decisions adoptades se separen sistemàticament de les que prediu la teoria econòmica clàssica. Juntament amb Amos Tversky (1937-1996), fou el creador de l’anomenada teoria de la perspectiva, sistema d’anàlisi segons el qual les persones donen més importància, per exemple, a un guany segur que a un de probable, encara que aquest darrer es prevegi fins i tot superior.