Danièle Nouy

(Rennes, Bretanya, 30 de juliol de 1950)

Danièle Nouy

Economista francesa.

Graduada el 1971 per l’Institut d’Études Politiques de Paris, l’any 1974 s'incorporà al banc central de França (Banque de France). Fou representant a Nova York d'aquesta entitat, i el 1990 fou nomenada directora del departament de supervisió financera. En 1996-98  representà França en el Comitè de Basilea per a la Supervisió Bancària, del qual ocupà la secretaria general (1998-2003). Posteriorment retornà a la Banque de France com a cap de l’organisme de supervisió. Presidenta (2003-13) del Comitè Europeu de Supervisors Bancaris, el 16 de desembre de 2013 fou designada presidenta del Mecanisme Únic de Supervisió Bancària pel Consell de la Unió Europea, després de la seva aprovació pel Parlament Europeu a proposta del Banc Central Europeu.