dansada

f

Cada sèrie de moviments rítmics que hom fa en dansar.