Dashiell Hammett

(St Mary's Country, Maryland, 27 de maig de 1894 — Nova York, 10 de gener de 1961)

Escriptor nord-americà.

Exercí com a detectiu privat, experiència en la qual basaria les seves narracions. El 1929 publicà Red Harvest (‘Collita roja’) i The Dain Curse (‘La maledicció dels Dain’). En aquestes novel·les, escrites en un estil concís i directe i ambientades en els aspectes més violents i corruptes de la societat, s’apartava dels models típics de la novel·la policíaca del moment i creava un nou gènere narratiu —la novel·la negra— de gran difusió. The Maltese Falcon (‘El falcó maltès’, 1930), portada al cinema per J. Huston (1941), The Thin Man (‘L’home flac’, 1934), The Glass Key (‘La clau de vidre’, 1931) i altres novel·les obtingueren un gran èxit. A partir del 1934 prengué part en activitats polítiques d’esquerra, motiu pel qual fou condemnat a presó en el període McCarthy.