Dèbora

(?, segle XII aC — ?, segle XII aC)

Jutgessa i profetessa d’Israel.

Segons el llibre dels Jutges, menà Barac contra els opressors cananeus. La victòria d’Israel donà lloc a un bell càntic que pertany a les més antigues creacions de la poesia israelita.