decalatge

m
Electrònica i informàtica

Modificació de l’angle de calatge en una màquina elèctrica de col·lector.