decalatge espectral

m
Astronomia

Desplaçament espectral.