decàpode

m
sing
Carcinologia

Crustaci de l’ordre dels decàpodes .