declinació d’un astre

f
Astronomia

Distància angular d’un astre a l’equador celeste mesurada per un arc del cercle màxim que passa per l’astre i que és perpendicular al cercle equatorial.

És una de les dues coordenades del sistema de coordenades horàries i del de coordenades equatorials (coordenada 2).