declinar

declinar (es), to decline (en)
intr

Separar-se o desviar-se d’una direcció determinada.