decret

decreto (es), decree (en)
m
Política
Dret polític

A l’Estat espanyol, disposició general o resolució dels òrgans col·legiats de l’estat o de les comunitats autònomes.