defecte

m
Tecnologia

Imperfecció, irregularitat o deformació, externa o interna, que presenten les peces en qualsevol de les fases de fabricació.

Així, en les peces metàl·liques, es poden presentar defectes a les peces foses, com bufats, esquerdes, etc; a les peces soldades, defectes de penetració, etc; a les peces mecanitzades, defectes d’entrada excessiva d’eina, errors de forma, etc.