defecte

m

Imperfecció, allò que en una persona o una cosa no és com ha d’ésser.