defecte

m
Dret

Omissió d’algun requisit que la llei exigeix als actes jurídics i que, si és essencial, produeix la nul·litat de l’acte.