defectiu
| defectiva

adj
Gramàtica

Dit del nom o del verb al qual manca alguna forma de la declinació o de la conjugació.