delfí

m
Història

Fill gran del rei de França.

Era denominat Monseigneur, sense cap més qualificatiu, talment com el germà del rei era Monsieur.