delta de Dirac

impuls de Dirac
m
Matemàtiques

Funció simbòlica δ(x) que permet de representar formalment les transformacions funcionals idèntiques com a transformacions integrals.

L’ús formal de δ(x) forneix una notació que permet la generalització de moltes relacions matemàtiques. Per a una variable real x, és definida per les condicions

de tal forma, que per a qualsevol x sempre satisfà

Proposada per Dirac el 1930 com a preocediment heurístic, fou establerta rigorosament per Laurent Schwartz.