Dennis Gabor

(Budapest, 5 de juny de 1900 — Londres, 9 de febrer de 1979)

Enginyer hongarès, naturalitzat britànic des del 1934.

Féu nombrosos estudis sobre òptica i electricitat. És autor de The Electron Microscope (1945), Inventing the Future (1963) i The Mature Society (1972), entre altres obres. Inventà l'holografia, i el 1971 rebé el premi Nobel de física.